Ingen beskrivning av denna bostad.

Ungefärligt värde

5 600 000 kr