Ingen beskrivning av denna bostad.

Ungefärligt värde

5 500 000 kr