Ingen beskrivning av denna bostad.

Ungefärligt värde

800 000 kr