Ingen beskrivning av denna bostad.

Ungefärligt värde

9 500 000 kr