Ingen beskrivning av denna bostad.

Ungefärligt värde

5 400 000 kr