Ingen beskrivning av denna bostad.

Ungefärligt värde

4 200 000 kr