Ingen beskrivning av denna bostad.

Ungefärligt värde

7 100 000 kr