Ingen beskrivning av denna bostad.

Ungefärligt värde

2 900 000 kr