Ingen beskrivning av denna bostad.

Ungefärligt värde

8 700 000 kr

Fördelar