Ingen beskrivning av denna bostad.

Ungefärligt värde

5 000 000 kr