Ingen beskrivning av denna bostad.

Ungefärligt värde

2 800 000 kr

Fördelar