Ingen beskrivning av denna bostad.

Ungefärligt värde

3 600 000 kr

Fördelar