Ingen beskrivning av denna bostad.

Ungefärligt värde

4 300 000 kr