Ingen beskrivning av denna bostad.

Ungefärligt värde

4 500 000 kr

Fördelar