Ingen beskrivning av denna bostad.

Ungefärligt värde

2 700 000 kr

Fördelar