Ingen beskrivning av denna bostad.

Ungefärligt värde

2 300 000 kr