Ingen beskrivning av denna bostad.

Ungefärligt värde

7 500 000 kr

Fördelar