Ingen beskrivning av denna bostad.

Ungefärligt värde

3 000 000 kr