En mer tillgänglig bostadsmarknad

Habitys vision är att skapa en bostadsmarknad som bygger helt på säljarens och köparens villkor.